reklama
8 fotek, 16.1.2016, 45 zobrazení, 20 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města
Původně obec připomínána jako Černá Ves r. 1306. Status města z r. 1802 obnoven r. 1991. Od r. 2003 památková zóna. O většinu památek však město přišlo při požárech, nejničivější r. 1867 pohltil přes 50 domů, radnici, kostel i faru. Novogotická radnice (viz foto) je z r. 1867. V budově se nachází místní muzeum. Před radnicí stojí mariánské sousoší z počátku 18. století. Původně gotický kostel sv. Martina s vysokou novogotickou věží nově postaven r. 1878.

Zdroj a bližší info: http://mapy.cz/turisticka?x=14.6340070&y=50.4452561&z=15&source=muni&id=3889
71 fotek, 5.12.2015, 66 zobrazení, 81 komentářů | architektura, krajina, kultura, příroda, vesnice
Jabkenice jsou obec románského založení prvně připomínána r. 1352. Stojí zde raně gotický cihlový kostel Narození Panny Marie z přelomu 13. a 14. stol. a u něj jedna z nejcennějších dřevěných zvonic v Čechách. Ve zdejší myslivně trávil poslední léta svého života hudební skladatel Bedřich Smetana (1824-1884). V myslivně je nyní jeho památník a před ní pomník z r. 1924, dílo Františka Bílka. Přilehlá obora z 18. stol. o rozloze 530 ha bylo obnovena r. 1964. V ní se nachází oblíbená cesta Smetanova procházka a soustava rybníků, nad Hrádeckým rybníkem hradiště z doby kolem r. 1000 př. n. l. (zachovány valy).

Zdroj: http://mapy.cz/turisticka?x=15.0303188&y=50.3216264&z=14&source=muni&id=3954
179 fotek, 9.5.2015, 56 zobrazení, 27 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Zdejší hrad byl založen okolo roku 929 králem Jindřichem I. a nesl jméno "Misnia". Pod jeho hradbami se nacházela původně slovanská vesnice "Meisa" (pojmenovaná dle stejnojmenného potoka), jež byla germanizována a postupně rozšiřována, až se z ní stalo na konci 12. století sídlo městského charakteru (městská práva jsou písemně doložena k roku 1332). Kvůli rezidenci zdejších biskupů (zal. 968) mělo město pro kulturní rozvoj Saska zásadní význam. Míšeň byla do roku 1423 centrem míšeňského markrabství.
V roce 1539 byla ve městě provedena reformace. Tři zdejší katolické kláštery byly rozpuštěny a v areálu františkánského kláštera byla zřízena škola. Hospodářský vývoj města byl dlouhou dobu určován tkalcovským řemeslem, jež bylo ale za třicetileté války v první polovině 17. století téměř ochromeno. Novým hospodářským impulzem bylo až zřízení porcelánové manufaktury saským kurfiřtem a polským králem Augustem II. Silným (1710).
Dominantou města jsou od středověku hrad Albrechtsburg a Míšeňská katedrála, které se nalézají na levém břehu Labe. S výstavbou katedrály, jejíž markatní věže byly dokončeny až roku 1909, bylo započato okolo roku 1250. Zámek Albrechtsburg byl vystavěn po roce 1470 pod vedením Arnolda von Westfalen. Z architektonického hlediska se jedná o první zámek v Německu. Albrechtsburg měl být původně užíván jako knížecí rezidence. Tento účel plnil ale jen velmi krátce. Za třicetileté války byl zámek těžce poškozen a od roku 1710 do poloviny 19. století sloužil jako sídlo porcelánové manufaktury. Na konci 19. století byl zpřístupněn veřejnosti.
Za druhé světové války město neutrpělo téměř žádné škody. Míšeň měla být v posledních dnech války prohlášena za pevnost a k její obraně měly být použity všechny dostupné prostředky. Rychlý postup Rudé armády a osvobození města 7. května 1945 tomuto plánu nicméně zamezily.
V době Německé demokratické republiky docházelo vzhledem ke zvyšujícímu se počtu obyvatel k rozsáhlé výstavbě, která probíhala především v okrajových částech města. Historické jádro tak zůstalo ušetřeno. Jeho péči se ale nikdo nevěnoval a mnoho historických domů postupem času zchátralo. Po znovusjednocení Německa roku 1990 bylo Staré město rozsáhle zrestaurováno.
Roku 2002 byla Míšeň postižena katastrofální povodní. Vodní hladina dosahovala ve Starém městě místy až 3 metrů. Pod vodou se tak ocitlo kino i divadlo. Výše položené Tržní náměstí s radnicí postiženy nebyly. Za povodní roku 2013 bylo Staré město opět zaplaveno, jelikož voda protipovodňovou stěnu na břehu Labe přetekla.

Zdroj a více info: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%AD%C5%A1e%C5%88
Album věnované míšeňské katedrále: http://jaropet.rajce.idnes.cz/Misen_-_katedrala_Mei_en%2C_Sasko%2C_Nemecko/
Album věnované kostelu sv.Afry: http://jaropet.rajce.idnes.cz/Misen_-_kostel_sv.Afry_Mei_en%2C_Sasko%2C_Nemecko/
85 fotek, 16.1.2016, 32 zobrazení, přidat komentář | architektura, dokumenty, krajina, příroda, zvířata
Ráj - Olešno - Zbrázděný vrch - Bílé skály - Konrádov - Zkamenělý zámek - Laka
245 fotek, 20.6.2015, 49 zobrazení, 18 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Ve městě Znojmě se nachází mnoho památek, z nichž jsou některé zapsány i do seznamů kulturních památek ČR. Samotné město Znojmo je městskou památkovou rezervací, ve městě se nachází i Národní kulturní památka České republiky – rotunda svaté Kateřiny z 12. století, ta je památkově chráněna z důvodu zachovalých nástěnných maleb z roku 1134, jež zobrazují přemyslovskou rodovou pověst a podobizny vládnoucích přemyslovských knížat a králů a také podobizny moravských údělných knížat. Mimo tuto NKP ČR se ve městě nachází i 216 nemovitých kulturních památek ČR. Mezi nejznámější tyto památky patří znojemské kostely, Loucký klášter a další bývalé kláštery, různé měšťanské domy a další památky. Mezi další významnější památky patří i Znojemský hrad nad údolím Gránického potoka, rozsáhlé několikapatrové Znojemské podzemí z 13. až 17. století, Sealsfieldův kámen položený k památce spisovatele Charlese Sealsfielda či Znojemská radniční věž postavená Mikulášem ze Sedlešovic. Z městských domů vynikají např. Althanský, Daunův nebo Ugartův palác.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Znojmo
43 fotek, 18.7.2015, 59 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, dokumenty, krajina, příroda
Víťova rozhledna stojí na bezejmenné kótě u Náčkovic nedaleko Verneřic. Byla otevřena 6.8.2004. Nachází se v nadmořské výšce 616 m. Kombinuje vyhlídkovou stavbu s vysílačem mobilních sítí. Spodní část věže je z přírodního kamene a zbytek věže je opláštěn dřevem. Rozhledna je celkově 21 m vysoká a vyhlídková plošina s 8 okny je 8,5 m nad zemí (45 schodů). Vyhlídka nabízí kruhový výhled na některé vrcholy Českého středohoří, Krušných a Lužických hor, Ještěd, směrem na SZ je vidět televizní vysílač na Bukové hoře. Za dobrého počasí lze spatřit i Jizerské hory a Krkonoše.

Webové odkazy: http://rozhledny.webzdarma.cz/nackovice.htm , http://www.ceskestredohori.info/mista/misto/rozhledna-nackovice , http://www.obecloveckovice.cz/rozhledna-nackovice/d-25781, http://rozhledny.kohl.cz/rozhledna-nackovice-u-verneric
25 fotek, 18.7.2015, 80 zobrazení, 27 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina, vesnice
Valtířov je vesnice, část obce Velké Březno v okrese Ústí nad Labem. Kostel svatého Václava ve Valtířově je goticko-renesanční sakrální stavbou stojící na výrazném skalnatém ostrohu nad pravým břehem Labe při silnici přibližně 8 km východně od Ústí nad Labem-Střekov. Kostel byl vystavěn v letech 1573-1574 na místě starší stavby poprvé zmíněné roku 1352 v soupisu kostelů ústeckého děkanátu pro odvod papežských desátků. Tato původní, pravděpodobně malá dřevěná stavba, byla farním kostelem pro farní obvod Nová Ves, Velké a Malé Březno, Velichov, Vítov a Varta. Zvon litoměřického zvonaře Tomáše z roku 1533, který dosvědčoval existenci původního kostela byl zrekvírován za II. světové války. Současný kostel, na místě původního strženého kostela, byl postaven v letech 1573–1574. Staviteli byli bratři Bedřich a Jindřich Abrahám ze Salhausenu, jak uvádí nápis na kazatelně. V roce 1780 byla ke kostelu přistavěna sakristie a oratoř. Roku 1783 byl pak kostel stavebně upraven. Od té doby nedošlo k zásadnějším architektonickým úpravám, takže původní záměr stavitelů zůstal nezkreslen.
V okolí kostela, na severním okraji přilehlého hřbitova, se nachází velká novogotická hrobka (hrobní kaple) rodiny Chotků (též Thunů, s nimiž byli Chotkové rodově spojeni) z roku 1869. Hrobku nechala postavit hraběnka Marie Chotková, rozená Berchtoldová. Chtěla zde důstojně uložit ostatky svého manžela Karla Chotka, který zemřel v prosinci 1868. Do hrobky byli postupně pochováváni všichni členové Chotkovy rodiny. Ostatky však byly později z hrobky vyňaty. Stavba měla mít původně jinou podobu, měla mít ještě věžičku. Z důvodů vysokých nákladů na stavbu však bylo od původní podoby kaple odstoupeno.[2] Hrobka je čtvercová a cihlová. Má hrotitá okna a portál. Nad římsou se nachází vysoké trojúhelníkové štíty, které jsou završené růžicí. Vnitřek je zaklenut do čtyř středových sloupů.

Zdroj a bližší info: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(Valt%C3%AD%C5%99ov)
46 fotek, 13.9.2015, 31 zobrazení, 22 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina, vesnice
Obec prvně zmíněna r. 1305. Kostel sv. Jiljí gotického původu s hodnotným vybavením barokně přestavěn r. 1762, věž z r. 1837. Po r. 1850 rozvoj průmyslu, cukrovar a strojírny. Přes obec vede laterální plavební kanál. Rodiště malíře, výtvarného kritika, literáta a překladatele Miloše Jiránka (1875-1911), vůdčí osobnosti zakladatelské generace českého moderního umění.

Zdroj: http://mapy.cz/turisticka?x=14.4073979&y=50.3313581&z=14&source=muni&id=3885
Bližší info: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEec_nad_Vltavou
89 fotek, březen až srpen 2015, 41 zobrazení, 3 komentáře
První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1357, kdy se jeho název objevuje v predikátu Jana ze Skalky. Rod zakladatelů hradu vlastnil Skalku do začátku 15. století. V roce 1414 je jako její majitel uveden Hanuš ze Sulevic. Kaplířové vlastnili Skalku až do roku 1578, kdy ji sňatkem získal Adam Hrzán z Harasova.
Během třicetileté války lavíroval majitel Skalky Zdeslav Hrzán z Harasova mezi válčícími stranami. Skalku se mu ale podařilo udržet a uhájit před konfiskací ze strany královské komory. Za švédského vpádu v roce 1639 byl hrad zpustošen a od té doby přestal být obývaný.
To byl důvod, proč se Hrzánové rozhodli postavit nové rezidenční sídlo. Nechtěli zřejmě opustit polohu uprostřed Českého středohoří a na úpatí hradu postavili zámek. Jeho podoba nasvědčuje vzniku ve 2. polovině 17. století. Stalo se tak pravděpodobně za Jana Adama z Harasova († 1681), povýšeného v roce 1650 do panského stavu a roku 1666 mezi říšská knížata. V roce 1719 bylo panství Skalka spojeno s dominiemi Dlažkovice a Podsedice a zámek se stal jejich správním střediskem. V letech 1730–1796 vlastnili tento majetek páni z Hatzfeldu, po nich Schönbornové. František Alexandr Heber uvádí, že v polovině 19. století sídlila v zámku správa panství Dlažkovice. Celé druhé patro a západní část budovy byly prázdné. U zámku stál hospodářský dvůr, pivovar, lihovar, ovčín, myslivna a bažantnice. Zámek obklopovaly ovocné stromy. Po druhé světové válce sloužil zámek jako depozitář Státního oblastního archivu v Litoměřicích.
22. ledna 1945 se na zámku narodil Kryštof Maria Schönborn, od roku 1995 vídeňský arcibiskup a od roku 1998 kardinál.
Po roce 1989 se jeho majitelem stala obec Vlastislav. Každoročně od jara do podzimu je na zámku přístupná expozice výtvarníků a fotografů činných v Českém středohoří. Zároveň je možné navštívit výstavu věnovanou historii Skalky a okolních hradů, připravenou občanským sdružením Hrady Českého středohoří.

Zdroj a bližší info: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skalka_(hrad_a_z%C3%A1mek_ve_Vlastislavi)
75 fotek, 12.4.2015, 53 zobrazení, 8 komentářů | architektura, dokumenty, krajina, příroda, vesnice
Poté, co po porážce stavovského povstání v roce 1547 nechal Ferdinand I. vypálit hrad Preitenstein a jeho majitel Kašpar Pluh z Rabštejna musel utéct, stali se právě Habsburkové majiteli nečtinského panství. Už o dva roky později získal panství Florián Gryspek z Gryspachu, jenž nechal pod hradem postavit renesanční zámek a založit rybník (dnešní Nevěstin rybník) a na protější straně rybníka pak osadu Nové Městečko. V polovině 17. století se dostal do majetku Adama Václava Kokořovce z Kokořova, jenž k zámku nechal přistavět barokní budovu. Od roku 1839 byl v majetku rodu Mensdorff-Pouilly, kteří jej vlastnili do roku 1945, a v letech 1855-1858 prošel přestavbou ve stylu tudorovské gotiky. Po roce 1945 a konfiskaci zámku v něm sídlilo zemědělské odborné učiliště a v zámku fungovala jak škola, tak i internát pro žáky. V roce 1964 zámek zpustošil požár, který se vyhnul pouze věži a kapli. Po požáru byl zrekonstruován a dnes slouží jako školící a rekreační středisko Západočeské univerzity v Plzni.

Zdroj a další info: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ne%C4%8Dtiny_(z%C3%A1mek)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ne%C4%8Dtiny
41 fotek, 5.12.2015, 49 zobrazení, 8 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina, kultura
Zámek Mcely je někdejší barokní lovecký zámeček, v současnosti luxusní hotel ve stejnojmenné obci.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mcely_(z%C3%A1mek)
Farní kostel svatého Václava ve Mcelích je původně gotický kostelík zřejmě z roku 1384 s prvky barokní architektury z pozdějších úprav. Kostel stojí na mcelském hřbitově nad farou.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(Mcely)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mcely
63 fotek, 20.6.2015, 103 zobrazení, 62 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina, příroda
Zřícenina hradu Kaja (Chýje) se tyčí vedle rakousko-moravské hraniční řeky Dyje v oblasti tzv. Lesní čtvrti. Hrad stojí na skalnatém ostrohu při pravém břehu Dyje, do níž z Rakouska přitéká potok Chýjský potok. Návštěvu lze vhodně skloubit s prohlídkou blízkého moravského hradu Nový Hrádek u Lukova, který je vzdušnou čarou vzdálen pouhé 2 km, po turistické cestě kvůli absenci mostu pak 17 km.
Zdroj a a bližší info: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaja_(z%C5%99%C3%ADcenina_hradu)
Národní park Thayatal (německy Nationalpark Thayatal, Thayatal znamená doslova „údolí Dyje“) je rakouský národní park ležící ve spolkové zemi Dolní Rakousy při hranici s Českou republikou. Jeho území navazuje na český národní park Podyjí. Vznikl 1. ledna 2000 a dosahuje rozlohy 1330 ha, což jej činí nejmenším z rakouských národních parků. Chrání asi 25 km2 zachovalého přírodního koryta řeky Dyje s četnými meandry a jeho nejbližší okolí.
Zdroj a bližší info: https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park_Thayatal
Hardegg, čes. Hardek je hrad v okrese Hollabrunn v Dolním Rakousku. Vypíná se vysoko nad údolím řeky Dyje a vévodí stejnojmennému městu Hardegg, které vyrostlo v jeho podhradí. Název hradu se odvozuje od starohornoněmeckého slova hard = les, -egg = skála, kámen, v přeneseném smyslu pak „pevný dům v lese“.
Zdroj a bližší info: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hardegg_(hrad)
81 fotek, 18.7.2015, 38 zobrazení, 11 komentářů | cestování, dokumenty, krajina, příroda
Zbytky hradu na vysoké, obtížně přístupné čedičové skále u Těchlovic. Původně zde snad již ve 12. stol. existovala labská strážní tvrz, připomínaná r. 1178; r. 1403 se uvádí hrad Vrábník, založený zřejmě koncem 14. stol. V písemných pramenech se znovu objevuje v letech 1415 a 1425, zničen byl r. 1444 vojsky lužického Šestiměstí. Ještě r. 1504 se sice uvádí jako centrum zdejšího panství, r. 1515 však byl už pustý. Dominanta krajiny, zbytky hradních zdí měří přes 10 metrů.

Zdroj: http://www.hrady-zriceniny.cz/hrad_vrabinec.htm
Podrobnější info: http://www.castles.cz/hrad-vrabinec/historie.html
37 fotek, 1.10.2015, 40 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, dokumenty, krajina
Malá ves Lipany je prvně připomínána r. 1360, nyní je částí obce Vitice. Nade vsí se nalézá návrší památné v českých dějinách bitvou z 30. května 1434, svedenou mezi husitským radikálním křídlem a panskou jednotou, jejíž vítězství znamenalo ukončení husitských válek v Čechách. Na Lipské hoře v upraveném parčíku stojí pískovcová mohyla z r. 1881.

Zdroj: http://mapy.cz/zakladni?x=14.9396528&y=50.0339202&z=12&source=ward&id=5820

Více k samotné bitvě: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Lipan a http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/lipany/bitva-u-lipan
42 fotek, 7.1.2016, 46 zobrazení, 5 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura
Jednou z nejstarších nemovitých kulturních památek Městské části Praha 4 je raně barokní kostel sv. Pankráce stojící v místě menšího parku, bývalého hřbitova, zrušeného v roce 1866, při ulici Na Pankráci.
Kostel ve svém jádru skrývá románskou rotundu z 12. století a stojí na základech gotického kostela, který byl zničen Švédy na sklonku třicetileté války roku 1648. I při jiných válečných událostech doplácel objekt na tu skutečnost, že stál v blízkosti velké vojenské pevnosti, Vyšehradu. Do dnešní podoby, prosté barokní jednolodní stavby se samostatně stojící zvonicí, byl postaven jezuity ke konci 17. století.
Zvonice je čtyřboká věžovitá stavba, do jejíž severní zdi je zasazena kartuše s dnes nečitelným nápisem. Je patrová, s půlkulatými okny, zakončená helmicovitou střechou, lucernou a makovicí. V souvislosti s výstavbou metra trasy C byly její základy zpevněny, jelikož přímo pod ní a kostelem v hloubce patnácti metrů vedou tunely pro metro. Výška zvonice je 19, 4 m.
Od roku 1700 ve zvonici visí velmi vzácný zvon, jeden z nejstarších v Čechách. V roce 1505 ho ulil významný zvonař Bartoloměj Pražský. Plášť zvonu je ozdoben příslušnými nápisy a reliéfem zpodobňujícího sv. Jakuba Menšího držícího v levé ruce knihu. V roce 2003 musel být pozdně gotický zvon, jehož průměr činí 120 cm, výška 86 cm a váha 350 kg demontován a provedena oprava závěsu. Od opětného zavěšení bdí nad jeho vyzváněním počítač.

(Zdroj: http://stovezata.praha.eu/kostel-sv-pankrace-na-pankraci.html )
51 fotek, 5.12.2015, 71 zobrazení, 16 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Obec prvně připomínána r. 1223, status města z r. 1340 obnoven r. 2009. Původně pozdně renesanční zámek z r. 1622 přestavěn pozdně barokně r. 1760, trojkřídlá dvoupatrová stavba je nyní účelově využita. Před zámkem stojí cenné barokní sochy sv. Václava a Jana Nepomuckého z r. 1717. V dominantní poloze se nachází dvouvěžový barokní kostel sv. Havla gotického původu, nyní v barokní podobě z let 1726-1732. Barokní děkanství je z r. 1720. Empírová radnice z r. 1827 přestavěna v letech 1905-1906, na náměstí mariánský sloup z r. 1718. Dochována barokní sýpka z poloviny 18. století. Hřbitovní kaple sv. Kříže z r. 1868 a kaple sv. Jana a Pavla z r. 1849. Před kostelem pomník Mistra Jana Husa z r. 1923. V obci najdeme pobočku Polabského muzea s expozicí slavných rodáků a muzeum knihařství s historickou knihařskou dílnou uměleckého knihaře Jendy Rajmana (1892-1965). V roubeném domě s podloubím sídlí galerie Melantrich s výstavní síní. V obci se narodili kališnický teolog Václav Rožďalovský (kolem 1490-1520), knihtiskař Jiří Melantrich z Aventina (1511-1580), zakladatel české vědecké pedagogiky Gustav Adolf Lindner (1828-1887), hudební skladatel Daniel Milčinský (1706-1735) a astronom Josef Jiří Böhm (1807-1868). V obci a okolí řada památných stromů, zejména lípy, duby, buky a jírovce.

Zdroj: http://mapy.cz/turisticka?x=15.1795636&y=50.3070718&z=13&source=muni&id=4124

Bližší info viz též: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BE%C4%8Falovice
116 fotek, 28.7.2015, 47 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, dokumenty, kultura, vesnice
Zbečno je prastará obec uváděná v písemných pramenech již r. 1003. Původně se jednalo o přemyslovský lovčí hrádek, u něhož byl r. 1100 na lovu zavražděn kníže Břetislav II.
Hamousův statek s číslem popisným 22 ve Zbečně proti kostelu sv.Martina řadíme mezi nejstarší veřejnosti zpřístupněné památky lidové architektury ve středních Čechách. Jedná se o dům převážně roubený, v minulosti i dnes relativně velký, reprezentující způsob výstavby v bohatších usedlostech, který navazuje na středověké stavební tradice. Do domu se vchází středem přímo do síně, proti vchodu je vestavěn blok černé kuchyně, vlevo pak část komorová se sklepem a výměnek s kuchyňkou, vpravo velká a malá světnice - část obytná. Stavení bylo v polovině 18.století z větší části opraveno a rozšířeno, přičemž byla zachována jeho nejstarší část z přelomu 16. a 17.století, která se nachází blíže kostelu. Směrem do dvora byl za komorami, na místě původního chléva, vystavěn zděný výměnek s malou kuchyňkou. V síni pak okolo roku 1716 byla postavena černá kuchyně s chlebovou pecí a za hlavní obytnou místností malá světnice, která sloužila buď k potřebě hospodáře nebo jako druhý výměnek. Takto opravené stavení dostalo nový krov a slaměnou doškovou střešní krytinu. Usedlost sloužila především hospodářským účelům, jen před rokem 1763 zde byla zřízena jakási zájezdní krčma a za hospodaření Dominika Hamouse (po roce 1817) na krátký čas rychta. To proto, že hospodář Dominik se nechtěl přestěhovat do obecní rychty, a tak rychtařil ze svého.

Zdroj: info ze vstupenky, další info viz: http://www.zbecno.cz/
92 fotek, 18.7.2015, 47 zobrazení, 16 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura
Kostelní stavbu nechal v letech 1597-1604 postavit majitel březenského zámku Rudolf z Bünau (příslušník saského rodu, který vlastnil statky na Ústecku a Děčínsku), a to jako rodinnou kapli dedikovanou Panně Marii. Stavitelem byl Hans Bog z Pirny. Sv.Floriánovi byl kostel zasvěcen až roku 1897, kdy byla u kostela zřízena samostatná farnost. Kostel je unikátní památkou tzv.saské renesance, a do dnešních dnů se v tomto stavebním slohu dochoval téměř beze změn. Architektonické ztvárnění interiéru, stejně jako exteriéru, zcela odpovídá slohu saské renesance, ať už se jedná o žebrovou síťovou klenbu s hřeby či diamantové portály. Unikátní patrové empory odkazují k luteránskému vyznání stavitele. Nejhodnotnější částí mobiliáře je zcela unikátní původní hlavní oltář s alabastrovými reliéfy z počátku 17.století, ústředním motivem je nezvykle rodokmen Ježíše Krista.
Zámek Krásné Březno je čtyřkřídlý renesanční objekt se čtyřmi nárožními věžemi. Stavebníkem byl Rudolf z Bünau (1547–1622), syn Jindřicha staršího z Bünau, pán na Weesensteinu a v Blansku. Rodina luteránského vyznání po Bílé Hoře opustila Čechy. Panství pak v letech 1650–1669 získali Althanové, po nich hrabě Cavriani roku 1730 přestavěl průčelí v barokním slohu do dnešní podoby. Dále se v držení sídla vystřídali Hartigové, Ledebourové a Kolowrati-Krakovští. Po generální rekonstrukci se objekt stal sídlem Národního památkového ústavu, územní pracoviště severní Čechy.

Zdroj: NPÚ Ústí nad Labem + https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sn%C3%A9_B%C5%99ezno
19 fotek, 5.12.2015, 64 zobrazení, 39 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, vesnice
Dominantou vesnice Bošín (dnes části obce Křinec) jsou dva kostely vzdálené jen 100 m: katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie u hlavní silnice a kostel Českobratrské církve evangelické na jihozápad od něj. Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází ze 14.století a byl upraven barokně v 18.století. V jeho areálu stojí barokní elipsovitá márnice z 2.poloviny 18.století a na hřbitovní zdi sochy sv. Floriána a Jana Nepomuckého z konce 18.století. Novorománský evangelický kostel pochází z r. 1887 a stojí na místě původní stavby z r. 1787.

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%A1%C3%ADn_%28K%C5%99inec%29 a http://mapy.cz/turisticka?x=15.1239547&y=50.2769529&z=13&source=ward&id=5235&q=Bo%C5%A1%C3%ADn
41 fotek, 1.10.2015, 81 zobrazení, 20 komentářů | architektura, dokumenty, krajina, města, příroda
Lechův kámen je rulová skalka, která se nachází na kopci zvaném Stará Kouřim, asi 700 m východně od středu města Kouřim. Kámen je asi 3 metry vysoký a po obvodu měří okolo 30 m. Od kamene se otevírá působivý pohled na panorama města Kouřimi, kterému dominují věže při chrámu sv. Štěpána.
Název kamene, který nejspíš pochází až z 19. století, je odvozený od mýtického slovanského knížete Lecha, bratra praotce Čecha, který se podle pověsti, uváděné kronikářem Václavem Hájkem z Libočan, v těchto místech usadil se svou družinou a vystavěl zde pevný srub, jejž opevnil trojím valem. Aby jeho bratr věděl, kde se usídlili, aby si v případě napadení mohli být nápomocní, domluvili se, že Lech v místě, kde se usadí, zapálí velký oheň, který budou moci vidět Čech a jeho lidé z hory Říp. A tak Lech učinil a podle kouře, který od ohně stoupal, nazval toto místo Kouřim.
Pouze několik desítek metrů jihovýchodně od kamene probíhá vnější val rozsáhlého slovanského hradiště Stará Kouřim, na němž se rozkládalo hlavní sídlo mocného kmene Zličanů, které vzniklo v první polovině 9. století. Hradišti Stará Kouřim je věnováno album: http://jaropet.rajce.idnes.cz/Stara_Kourim_-_hradiste_stredni_Cechy%2C_Kolinsko/ .

Zdroj a bližší info: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lech%C5%AFv_k%C3%A1men

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron