reklama
115 fotek, 20.8.2014, 23 zobrazení, přidat komentář | cestování, dokumenty, příroda
Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou složitým komplexem chodeb a hlubokých propastí ve dvou výškových úrovních. Návštěvníkům se otevírají fascinující pohledy do nitra mohutných propastí i na okouzlující krápníkovou výzdobu.
27 fotek, 17.9.2015, 54 zobrazení, 16 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina, příroda
Vrch Stříbrník nebo též Červený vrch u Loun (či zkrátka Červeňák) je oblíbeným výletním místem nad obcí Dobroměřice u Loun. Na vrcholku totiž stojí jediná horská chata na Lounsku, a to Ejemova chata s rozhlednou, postavená roku 1911. Výška rozhledny je 12 metrů a má 40 schodů. Skýtá výhled na město Louny, České středohoří, Krušné hory, Doupovské hory a plošinu Džbán.

Blíže viz: http://m.cervenak-rozhledna.cz/o-nas/, resp. http://rozhledny.webzdarma.cz/
37 fotek, 4.7.2015, 78 zobrazení, 16 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města
Prostor pro současné jiříkovské náměstí, jehož středem protéká do sousedního Saska Jiříkovský potok, se začal tvořit až v polovině 16.století. Jsou zde soustředěny významné stavby. Je to především kostel sv.Jiří (1728) s farou (1729), radnice (1894) a spořitelna (1914). Na západní a severní straně stojí zachovalé podstávkové domy, z nichž některé jsou památkově chráněné. V prostoru náměstí se nacházejí i pískovcové sochy sv.Jana Křtitele (1834) a sv.Jana Nepomuckého (1826). Mezi radnicí a kostelem stojí sousoší tří světců - sv.Jan Nepomucký, Karel Boromejský a sv.Florián (1760).

K historii Jiříkova viz blíže též: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%ADkov
163 fotek, 11.4.2015, 60 zobrazení, 3 komentáře | cestování, dokumenty, krajina, příroda
Národní přírodní památka Peklo u České Lípy se nachází v údolí Robečského potoka mezi obcí Zahrádky u České Lípy a městem Česká Lípa. Jedná se o maloplošné chráněné území, který bylo vyhlášeno již roku 1967. Údolím je vedena naučná stezka Peklo, hojně navštěvovaná zejména na jaře kvůli kobercům kvetoucích bledulí. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Peklo_%28n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka%29)
23 fotek, 16.5.2015, 32 zobrazení, 7 komentářů | cestování, dokumenty, příroda
Přírodní památka Husova kazatelna slouží k ochraně bizarních balvanů vzniklých zvětráváním žul středočeského plutonu. Nejvýznamnějším balvanem je viklan s názvem Husova kazatelna, který je asi 4 m dlouhý, téměř 3 m široký a 2,7 m vysoký. Na skalním podkladu spočívá volně malou ploškou, takže je snadné ho uvést do pohybu. Pravděpodobně se jedná o největší viklan v ČR. V okolí geologického fenoménu je lesní porost s borovicí lesní, dále se vyskytuje borovice černá, modřín opadavý, smrk ztepilý a trnovník akát. V podrostu se uplatňují acidofilní druhy jako vřes obecný, janovec metlatý nebo borůvka černá. Mozaikovitě se vyskytují světliny s teplomilnými trávníky. Ve spárech balvanů roste sleziník severní a na plošinkách rozchodník skalní. (z textu na infotabuli)
269 fotek, 30.8.2014, 16 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, dokumenty, kultura, vesnice
V obci se nachází skanzen lidové architektury. Ve středu obce u kostela se zachovalo několik historických roubených stavení, které tvoří jádro tohoto skanzenu. Na náves byla ze Střížovic převezena i barokní roubená studna z roku 1695. Přeneseny z jiného místa jsou i objekty mlýna a roubeného špýcharu.
Na návrší v obci stojí kostel sv. Maří Magdalény z r. 1723. Dále pak při silnici do Lovečkovic se u hřbitova nachází kaple Nejsvětější Trojice. Byla sem přemístěna r. 1992 ze zaniklých Žichlic (okres Teplice).
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zubrnice
Viz též: http://www.zubrnice.cz/
12 fotek, 28.7.2015, 75 zobrazení, 38 komentářů | cestování, dokumenty, krajina, příroda
Přírodní rezervace Nezabudické skály byla vyhlášena roku 1988. Nachází se na levém břehu řeky Berounky, zhruba kilometr severně od obce Branov. Důvodem ochrany jsou skalnaté svahy, velmi bohatá lokalita plazů. V lokalitě žije sedm z devíti druhů plazů známých v ČR. Album obsahuje záběry z vyhlídky převážně do údolní říční nivy.
(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nezabudick%C3%A9_sk%C3%A1ly)
43 fotek, 25.8.2014, 25 zobrazení, 4 komentáře | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Kostel sv.Barbory v Adamově byl vysvěcen 4.12.1857. Významnou památkou je boční oltář Nanebevzetí Panny Marie, zvaný Světelský. Světelský oltář je unikátní pozdně gotická plastika vytvořená mezi lety 1516 až 1525. Původně byla střední částí křídlového oltáře v chrámu cisterciáckého opatství v Zwettlu (Světlá) v Dolních Rakousích. Silně poškozený korpus nechal zrestaurovat nákladem 1200 zlatých kníže Alois Lichtenštejn a věnoval ho novému kostelu v Adamově, jehož se stal patronem.
59 fotek, 7.8.2015, 37 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování, dokumenty, příroda
Pařez je zřícenina malého hradu, která se nachází v severozápadní části Prachovských skal v okrese Jičín. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Nachází se mezí vesnicí Pařezská Lhota a osadou Blata (v katastru prvně jmenované) nedaleko od Pařezského rybníka na pískovcové skále, kterou místní lidé nazývají Matoušův hrad či Husí noha. Jde o kombinaci klasického zděného hradu a skalního hradu. Obytné místnosti a sklepy se nacházely v pískovcové skále, na níž byla vybudována mohutná obranná zděná věž a další kamenné obranné zdi.
První písemná zmínka o tomto hradu pochází z roku 1403, ve které byl zmíněn jeho tehdejší majitel Jan z Pařezu, což byl pravděpodobně přímý potomek Petra z Pařezu, o němž první zmínky pocházejí z roku 1370. Hrad tedy pravděpodobně vznikl někdy ve 2. polovině 14. století. Poslední zmínka o hradu pochází z roku 1430, kdy byl již označován za zříceninu. Přesný důvod ani datum jeho zániku není dnes známo, ale nejpravděpodobnější se zdá být rok 1423, kdy mohl být poprvé vypleněn a pobořen husity, kteří tudy tehdy táhli a které vedl Jan Žižka z Trocnova. Později byly zbytky hradu nepravidelně obývány místními loupežníky, kteří zde byli nakonec zajati, pobiti a rozprášení v letech 1440 až 1442 zemskou hotovostí. Hrad sloužil svému účelu přibližně 70 až 80 let, což potvrdily i některé zdejší archeologické nálezy, (například stříbrné mince pocházející z doby panování krále Václava IV.). Hrad neměl vlastní studnu, vodní zdroj se nalézal mimo hradní areál, z čehož někteří badatelé usuzují, že k obraně hradu mohl sloužit případně i místní potok (rybník či jiná umělá hráz), s jehož pomocí bylo možno přechodně zatopit celé zdejší poměrně úzké údolí.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99ez_%28hrad%29
43 fotek, 20.4.2015, 38 zobrazení, 33 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura
Kostel sv.Kiliána, jediný svého jména v Čechách, je historicky doložen od roku 1352. Je však určitě staršího původu. Jméno sv.Kiliána, bavorského patrona, původně keltského misionáře, umučeného v Německu roku 689 a svatořečeného roku 1131, se do Čech dostalo zřejmě s prvními mnichy, pozvanými do ostrovského konventu z bavorského Niederalteichu. Po rozvrácení benediktinského kláštera na Ostrově se stal pro mnoho okolních obcí kostelem farním a hrál tak důležitou roli při osídlování okolí.
47 fotek, 18.7.2015, 57 zobrazení, 32 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina, příroda
Buková hora (683 m n. m.) je čedičová dominanta Verneřického středohoří a nachází se 4 km východně od Malého Března, asi 11 km jižně od Děčína. Mezi bloky čediče uvidíte Velké Březno, Milešovku, Ústí nad Labem, pásmo Krušných hor s Komáří vížkou. Nedaleko se nalézají také Ptačí kameny, které zaujmou především milovníky lezení. Druhou nejvyšší horu Verneřického a pravobřežního středohoří mají zdejší obyvatelé spojenu zejména s mohutnou betonovou věží televizního vysílače (225 m, patří k nejvyšším vysílačům u nás a je nejvyšší betonovou stavbou v Česku), který je vidět z velké dálky. Původní vysílač roku 1961 vyhořel a byl postaven nový. Z Humboldtovy vyhlídky na vrcholovém skalisku jsou daleké rozhledy na České Středohoří, Krušné Hory v pozadí a hluboko do údolí Labe (Kalich, Panna, Dlouhý vrch, Sokolí hřeben, Kukla, Široký vrch, Magnetovec, Vysoký Ostrý, Zámecký vrch, Hradiště u Svádova, Labe, Kozí vrch), dohlédnout lze za jasného počasí také na Lužické hory, Ještěd, Jizerské hory i Krkonoše. (Dle: http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Humboldtova-vyhlidka-na-Bukove-hore.aspx a http://bukova-hora.ceskehory.cz/)

Bližší info též: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bukov%C3%A1_hora_%28%C4%8Cesk%C3%A9_st%C5%99edoho%C5%99%C3%AD%29
16 fotek, 31.5.2015, 40 zobrazení, 4 komentáře | dokumenty, kultura, události
Noc kostelů 2015. Světelná instalace Matěje Formana a jeho přátel nad oltářní mensou v kupoli akademického kostela Nejsvětějšího Salvátora na Křižovnickém náměstí v Praze dne 29.5.2015.
29 fotek, 28.7.2015, 43 zobrazení, 26 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina
Rozhledna na Mackově hoře (408 m), ležící 1 km západně od Nového Strašecí v okrese Rakovník, je další z řady těch, které vznikly teprve nedávno, v éře mobilní komunikace. Za její stavbou stojí firma Eurotel, která ji pro veřejnost zpřístupnila v květnu 2001. Poprvé zde došlo při stavbě rozhledny, která je současně i telekomunikační věží, k opuštění tradiční čtyřboké příhradové konstrukce a ing. Janata vyprojektoval moderní trubkový stožár, ovinutý schodištěm. Věž vypadá elegantně a stejné konstrukce byly poté požity i při stavbách na Lhotce u Uherského Brodu, nebo v Pětnici u Záboří. Věž je vysoká 36 metrů a na vyhlídkovou plošinu ve výšce 21 metrů vede 98 točitých schodů. Po vystoupání budete odměněni pohledem na horu Říp, Lovoš, Milešovku, Klínovec, území přírodního parku Džbán, křivoklátské lesy a také část Nového Strašecí. Pro lepší orientaci návštěvníků jsou připraveny orientační tabule, umístěné na ochozu. Původně vyhlídkovou plošinu provozovalo Okresní muzeum v Rakovníku, dnes je pod správou města Nové Strašecí.
(Zdroj: http://www.atlasceska.cz/stredocesky-kraj/rozhledna-mackova-hora-u-noveho-straseci/ )
47 fotek, 20.6.2015, 86 zobrazení, 33 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura
Klášter Geras založil v roce 1153 hrabě Ulrich z Perneggu jako klášter premonstrátských kanovníků. V roce 1620 byl zpustošen a posléze znovu obnoven. Barokizovaný klášterní kostel Geras, vystavěný na slovanské nekropoli, stále ještě vykazuje románské základy. Je nejsevernějším klášterem Rakouska a pokladnicí umění. V roce 1738 dal Josef Munggenast klášter rozšířít o „Novou budovu“ - proslulý, dnes klášteru dominující barokní klášterní trakt. Srdcem kláštera je pozoruhodný mramorový sál vyzdobený skvělými Trogerovými freskami. Obzvláště cenné jsou obrazy umělců Altomonteho a Maulpertsche.
27 fotek, 11.4.2015, 57 zobrazení, 14 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina, příroda
Novozámecký rybník je zařazen mezi významná středověká vodní díla a od roku 1933 je národní přírodní rezervace. Celé území včetně Bobřího potoka je součástí chráněných území ptačích oblastí, mokřadů Ramsarské úmluvy. Novozámecká průrva je uměle vytvořený kanál, středověká technická památka sloužící jako výpusť Novozámeckého rybníka na okraji obce Zahrádky v jižní části Českolipska. Průlom byl zbudován ve 14. století z nařízení císaře a krále Karla IV. zároveň s celou rybniční soustavou Holanských rybníků. Mezi technické památky rybničího stavitelství byla zařazena jak Novozámecká, tak obdobná Mnichovská průrva na jednom z přítoků rybníka z Bobřího potoka. Jsou také v celostátní evidenci kulturních památek.
(Zdroj a bližší info: https://cs.wikipedia.org/wiki/Novoz%C3%A1meck%C3%BD_rybn%C3%ADk a https://cs.wikipedia.org/wiki/Novoz%C3%A1meck%C3%A1_pr%C5%AFrva )
43 fotek, 18.7.2015, 47 zobrazení, 23 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina, města
Erbenova vyhlídka (místně též Erbenka nebo Erbenova výšina) je 420 metrů vysoký vrchol hřbetu Brandtovy výšiny rozkládající se severně od Ústí nad Labem, resp. tvoří hranici města. Stojí na něm nově rekonstruovaná (v průběhu roku 2006), 15 metrů vysoká kamenná rozhledna, postavená roku 1933. Své jméno nese po předsedovi klubu turistů Alexandru Erbenovi, na jehož popud byla v roce 1933 rekonstruována do současné podoby. Po nedávném zvýšení poskytuje rozhledna prakticky neomezený kruhový výhled. Na východě lze vidět Bukovou horu, na jihu pak Ústí nad Labem, řeku Labe a Milešovku. Pohled na Krušné hory se otevírá směrem na západ. (Zdroj a bližší info: https://cs.wikipedia.org/wiki/Erbenova_vyhl%C3%ADdka )
43 fotek, 9.3.2015, 100 zobrazení, 34 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Kostel sv. Vojtěcha v Praze 8-Libni je dřevěná secesní sakrální stavba z let 1904 až 1905 od architekta Emila Králíčka, který pracoval v projekční kanceláři stavitele Matěje Blechy. V současnosti slouží římskokatolické církvi, je kostelem farním a stojí v těsném sousedství Libeňské sokolovny v ulici U Meteoru. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Vojt%C4%9Bcha_%28Libe%C5%88%29 )
Libeňská sokolovna je sídlo TJ–Sokol Praha-Libeň v pražské Zenklově ulici č. 2/37 v Libni v městské části Praha 8. Jedná se o zajímavou secesní budovu architekta Emila Králíčka z let 1909–1910, který byl i stavitelem v těsném sousedství stojícího kostela svatého Vojtěcha. Rozlehlá stavba byla postavena z peněz, které byly získány z rozsáhlé veřejné sbírky, pražská obec přispěla 65 tisíci korun. Za první světové války se zde nacházel vojenský lazaret, za druhé světové války pak vojenský sklad. V letech 1949–1989 byla budova využívána především TJ Meteor a zčásti pro cvičení školáků okolních škol. Údržba budovy byla dosti zanedbávána. V roce 1990 byla budova navrácena původnímu majiteli, kterým je obnovený tělovýchovný spolek Sokol. Rekonstrukce budovy proběhla od července do listopadu v roce 2001, v září téhož roku pak byla tato budova prohlášena kulturní památkou. Kromě tělocvičné a tělovýchovné činnosti zde mají své kanceláře také dvě soukromé firmy a v provozu je zde i malý antikvariát. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Libe%C5%88sk%C3%A1_sokolovna )
66 fotek, 4.7.2015, 64 zobrazení, 44 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura
Poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů je jednolodní novorománský chrám postavený v letech 1874-1885 na místě zázračného uzdravení na smrt nemocné dívky Magdaleny Kadeové. Událost se stala ráno 13.ledna 1866 a způsobila zásadní zvrat v životě uzdravené i celé farní obce.
Filipov je jediným mariánským poutním místem, které vzniklo v Čechách v 19.století. Kostel byl v roce 1926 povýšen papežem na baziliku minor. V současnosti je toto místo významným duchovním mostem mezi sousedícími národy.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron