Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


 

reklama

68 fotek, 25.8.2014, 68 zobrazení, 27 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura
Huť Františka v Josefovském údolí u Adamova byla vystavěna jako dřevouhelná vysoká pec kolem roku 1743. Přestavěna byla po požáru v roce 1793 a v letech 1846-1847. Hlavní produkcí byla tzv.tvarová litina a litina odlévaná do písku. Provoz byl zastaven v roce 1877. Do dnešní doby se dochovalo a bylo rekonstruováno torzo vysoké dřevouhelné pece, dvou pecí vápenických a budova bývalé modelárny, kde je otevřena expozice železářství Technického muzea.
85 fotek, srpen 2014, 69 zobrazení, 7 komentářů | cestování, dokumenty, příroda
Punkevní jeskyně patří k nejnavštěvovanějším lokalitám České republiky. Součástí 1,2 km dlouhého atraktivního podzemního okruhu je návštěva dna světoznámé propasti Macocha (viz samostatné fotoalbum na jaropet.rajce.net) a 350 m dlouhá plavba motorovými čluny po podzemní řece Punkvě. Prohlídka vrcholí v Masarykově dómu s překrásnou krápníkovou výzdobou.
103 fotek, 21.6.2014, 72 zobrazení, 29 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina, kultura
Královský hrad Landštejn patří k impozantním ukázkám rané hradní architektrury v českých zemích. Svým pojetím dvou věží propojených palácem, představuje ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. Vznikl na počátku 13.století pravděpodobně na popud Přemysla Otakara I. jako významná panovníkova opora na neklidné česko-rakouské hranici (na trojmezí Čech, Moravy a Rakous). Po dostavbě tvořil Landštejn mohutnou protiváhu rakouskému hrádku (dnešní Pomezí) na protilehlém převýšeném ostrohu. Údolím mezi nimi procházela důležitá obchodní stezka do vnitrozemí Čech. Nastolením vlády Přemysla Otakara II. v rakouských zemích po roce 1252 stoupal význam královského hradu Landštejna natolik, že hrádek na protilehlé ostrožně postupně zanikl. Ve druhé polovině 13.století se hrad dostává do držení rodu Vítkovců se znakem stříbrné růže na červeném poli - pánů z Landštejna. Po jejich vymření hrad připadl králi Václavu IV., který jej roku 1381 přenechal svému oblíbenci, nejvyššímu hofmistrovi Kondrádu Krajíři z Krajku. Tento rod vlastnil Landštejn téměř 200 let a podstatně změnil jeho tvář rozsáhlými stavebními úpravami. Od roku 1579 hrad rychle střídal majitele a tím i ztrácel na významu. Po katastrofálním požáru roku 1771 se postupně měnil ve zříceninu.
47 fotek, 20.8.2014, 54 zobrazení, 13 komentářů | cestování, dokumenty, krajina
Rozhledna na vrchu Podvrší (590 m n.m.) byla postavena v roce 2001 jako pevná součást 50 m vysoké telekomunikační věže pro zprostředkování GSM-signálu. Vyhlídkový ochoz je ve výšce 621 m n.m., tedy 31 m od země. Za pěkného počasí je z rozhledny výhled na celé území CHKO Moravského krasu, Helišovu skálu, chladící věže elektrárny Dukovany a Pálavské kopce u Mikulova. Věž se nachází v těsném sousedství cyklostezky číslo 5116 a modře značené turistické značky z Blanska ve směru na Benešov. Věž je dostupná buď pěšky, na kole nebo i místními dopravními prostředky. Odstavné parkoviště pro automobily se nachází v obci Veselice, která je od věže vzdálena přibližně 600 metrů.
38 fotek, 19.8.2014, 87 zobrazení, 11 komentářů | cestování, dokumenty, kultura, příroda
Jeskyně Kůlna je v současné době považována za jednu z nejvýznačnějších a nejdokonaleji zhodnocených archeologických stanic ve střední Evropě. Zjištění opakovaného pobytu neandertálského člověka s nálezy jeho kosterních pozůstatků spolu s archeologickými doklady přítomnosti moderního člověka jsou markantním dokladem vývoje i způsobu jeho života. Pro podrobnější info viz též: http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AFlna_%28jeskyn%C4%9B%29
112 fotek, 30.8.2014, 47 zobrazení, 10 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina, příroda
Zámek Velké Březno je jeden z nejmladších zámků na území Česka. Byl totiž postaven až mezi lety 1842 a 1845 a to dle plánů architekta Ludwiga Förstera pro tehdejšího nejvyššího purkrabího Českého království, hraběte Karla Chotka z Chotkova a Vojnína. Původní zámek byl postaven ve stylu pozdního rakouského empíru a Chotkův vnuk ho mezi lety 1885 a 1910 přestavěl ve stylu romantické novorenesance. Půvabné, do všech detailů zařízené zámecké interiéry vybavené dobovým nábytkem Vám připomenou život šlechtické rodiny Chotků na konci 19.století, tedy v době, kdy na zámku pobývala také Žofie Chotková, vnučka zakladatele zámku, která se později stala manželkou následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d´Este a které byla spolu s ním v roce 1914 zastřelena při sarajevském atentátu, který se stal záminkou pro rozpoutání 1.světové války. Zámek je obklopen nádherným, na Ústecku jedinečným přírodním anglickým parkem s množstvím vzácných stromů a keřů.
57 fotek, 22.8.2014, 96 zobrazení, 28 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Na místě boskovického zámku stával původně dominikánský klášter, který po svém zrušení krátce sloužil jako manufaktura na výrobu barviv. Přestavba klášterních budov na zámek byla realizována v letech 1819-1826 za Františka Xavera z Dietrichsteina. Vznikl tak jeden z nejpůvabnějších empírových zámků na Moravě, který si svou slohovou čistotu udržel až do současnosti. V roce 1856 se zámek dostal do držení hraběcího rodu Mensdorff-Pouilly, který jej vlastnil až do roku 1950 a kterému byl v roce 1991 opět navrácen. Dnes zámek poutá pozornost nejen ojedinělým empírovým a biedermeierovým zařízením zámeckých interiérů, ale i dobově upravenou zahradou. To vše z něj činí mimořádný a nejrozsáhlejší empírový komplex na Moravě.
30 fotek, 19.8.2014, 105 zobrazení, 16 komentářů | cestování, dokumenty, klasická-fotografie, kultura
Na místním hřbitově ve Sloupu v Moravském krasu se v jeho jihovýchodním cípu nacházejí v oddělené části, rozdělené umělecky ztvárněným litinovým oplocením, místa posledního odpočinku příslušníků rodu Salmů, zakladatelů blanenských železáren a bývalých majitelů rájeckého panství. Každý hrob je opatřen jinak tvavrovaným honosným litinovým křížem, které v těchto železárnách byly vyrobeny. Tato část hřbitova je vedena jako kulturní památka. Obklopují jej prastaré lípy, které jsou evidovány jako památné stromy. (Zdroj: http://www.turistika.cz/mista/sloup-v-moravskem-krasu-hrbitov-rodu-salmu)
O rodu Salmů viz blíže: http://cs.wikipedia.org/wiki/Salm-Reifferscheidt-Raitz
22 fotek, 6.8.2014, 76 zobrazení, 11 komentářů | architektura, dokumenty, klasická-fotografie, kultura, města
Husův sbor na Vinohradech je modlitebna Československé církve husitské v Dykově ulici v Praze 10. Byl postaven v letech 1930–1935 podle návrhu architekta Pavla Janáka v konstruktivistickém stylu. Třídílná stavba se skládá z vlastní modlitebny, věže a obytného domu. Vnitřkem skeletové železobetonové věže bez obvodového pláště vede točité schodiště. Vrchol je ozdoben husitským kalichem. Obytný objekt je pětiposchoďový, má plochou střechu a hladká průčelí. Součástí komplexu je i kolumbárium, které vzniklo v roce 1938 přestavbou z divadelního sálu podle návrhu arch. Jiřího Jakuba. V roce 1947 k němu bylo přistavěno druhé patro. Budova stojí v Městské památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice. (Viz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hus%C5%AFv_sbor_%28Vinohrady%29)
146 fotek, srpen 2014, 60 zobrazení, 39 komentářů | cestování, dokumenty, klasická-fotografie, příroda
Jeskynní bludiště pod Balcarovou skálou vyniká mimořádně bohatou a barevnou krápníkovou výzdobou. Galerie a Přírodní chodba patří mezi nejkrásnější podzemní prostory u nás. Pozoruhodné jsou také kruhovité propasti zvané Rotundy nebo Rovné stropy vytvořené lavicovitou odlučností vápencových vrstev. Podzemní bludiště chodeb, puklin a dómů je vytvořeno ve dvou patrech. Jeskyně je významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou. Součástní prohlídky je expozice o pravěku v nově zpřístupněné prostoře zvané Muzeum.
Původně pozdně gotický hrad byl po požáru v roce 1526 opraven Pernštejny, v polovině 16.století přestavěn v renesančním stylu. V letech 1652-1665 byl zámek znovu částečně přestavěn raně barokně. V roce 1908 byl zakoupen průmyslnickou rodinou Bartoňů z Dobenína, která ho nechala zařídit ve stylu secese jako své rodinné sídlo, za účasti architekta Dušana Jurkoviče. Ve 20. a 30.letech 20.století pokračovali v úpravách interiérů arch.Pavel Janák a další, a to ve stylu art-deco a funkcionalismu.
Osada Pomezí byla do poloviny 13.století původní hraniční osadou mezi Rakousy, Čechy a Moravou. Poté došlo k posunu hranice jižněji. Na rakouské straně v Pomezí (Marklu) stál strážní hrad vybudovaný rodem Zöbingenů, jehož součástí byl i pozdně románský kostel sv.Jana Křtitele s dochovanými románskými freskami, které nyní procházejí dlouhodobým náročným restaurováním (kostel není běžně přístupný veřejnosti). Na protější straně údolí, jímž procházela obchodní stezka, nechal vystavět český král hrad Landštejn. Po připojení Pomezí k Čechám dochází k zániku zdejšího hradu a jediným strážním hradem zůstal Landštejn. Blíže viz: http://www.atlasceska.cz/jihocesky-kraj/kostel-sv-jana-krtitele-pomezi-u-landstejna/ nebo http://www.turistika.cz/mista/pomezi-markl-kostel-sv-jana-krtitele
23 fotek, 23.7.2014, 103 zobrazení, 11 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Sušárna chmele v Dubé představuje významnou technickou památku, o níž první písemná zmínka pochází z roku 1877. Jedná se o cihlovou stavbu s dvojicí kamenných kruhových sušících věží z r. 1889, známých v této podobě hlavně z Anglie. Připomíná dobu, kdy se kolem Dubé hojně pěstoval chmel, zvaný Dubský zelenáč, z něhož se vařilo výborné pivo, známé svou kvalitou i v zahraničí. Chmel se sušil na dřevěných roštech a sítech, dochovaných v jedné z věží, zřejmě pomocí přímého vytápění v přízemí. K postupnému zániku chmelařství v regionu došlo během druhé světové války a krátce po ní.
72 fotek, 19.7.2014, 55 zobrazení, 17 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura
Obec Smiřice je prvně připomínána r. 1361. Na město byla povýšena r. 1659. Jde o kolébku významného šlechtického rodu Smiřických. Původní vodní tvrz ze 14. století byla přestavěna v 16. století na renesanční zámek, barokně upravený kolem r. 1700. Zámek je nyní účelově využit. U zámku se nachází park. Architektonicky významnou barokní perlou je kaple Zjevení Páně, jejíž autorství je nejčastěji připisováno Kryštofu Dienzenhoferovi. Blíže viz též: http://cs.wikipedia.org/wiki/Smi%C5%99ice, http://www.kralovehradecko-info.cz/cz/atraktivity/smirice/zamecka-kaple.php

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.